รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักอาศัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-09-20 16:33:51
    วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักอาศัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวาระสำคัญ ในการตรวจสอบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ตรวจสอบบ้านพักข้าราชการที่ชำรุด และต้องซ่อมแซม-จำหน่าย ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา