ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

    2022-09-22 08:50:13
    วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (Kick off) “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (ICC HAT YAI) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักถึงประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตลอดจนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่การเพิ่มและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา