นายนิติธร จินดามณี ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-09-22 13:55:58
    วันที่ 22 กันยายน 2565 (เวลา 10.00 น.) นายนิติธร จินดามณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอหาดใหญ่ // เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 // ตรวจสอบร่างแผนงานโครงการของกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา