นายก ไพเจน เปิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม และนันทนาการ ให้กับชุมชน และนักเรียน โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

    2022-09-22 15:23:13
    วันที่ 22 กันยายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โดยมี นายธนิศร์ ทองสุข ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี กล่าวรายงาน และนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอนาทวี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมในพิธี พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอนาทวี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติฯ ณ การเปิดศูนย์การเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จัดการประชุม และการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและชุมชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา