องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงาน "เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2565"

    2022-09-26 20:49:52
    วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ (ตรงข้ามมูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวสนับสนุนการจัดงาน ในพิธีเปิดงาน "เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2565" พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา แขกผู้มีเกียรติ กรรมการจัดงาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ // เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // กล่าวต้อนรับ พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ // กล่าวสนับสนุนการจัดงาน นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา // ประธานจัดงาน กล่าวรายงานการจัดงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา // ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2565 โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากการที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงนักท่องเที่ยวจากชาติต่างๆ ที่เริ่มทยอยเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มากยิ่งขึ้น หลังจากที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลาย #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา : ภาพ // ข่าว