นายก อบจ.สงขลาร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565

    2022-09-30 15:32:46
    30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงศ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่4/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงาน Action Plan 12 แผนงาน ในการผลัดดันสงขลาเมืองกีฬาสู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา