อบจ.สงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลระโนด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีลากพระ อำเภอระโนด ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลากพระให้อยู่เคียงคู่กับถิ่นใต้ตลอดไป

    2022-10-01 10:38:58
    วันที่ 30 กันยายน 2565 ณ เวทีกลางแจ้ง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ อำเภอระโนด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระโนด ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด // กล่าวรายงาน งานประเพณีลากพระ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอระโนดที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่เลื่องลือกล่าวขานถึงอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดรอบนอก สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวระโนด ผู้ซึ่งสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และที่สำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด ทางคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอระโนด ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรือทรงพระทางบก และเรือทรงพระทางน้ำ นับเป็นสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวอำเภอระโนดอย่างหาที่สุดมิได้ การจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลระโนดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 200,000 บาท โดยกำหนดให้มีกิจกรรมดังนี้ 1.ประกวดเรือทรงพระทางบกและเรือทรงพระทางน้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.ประกวดกลองยาว 3.การแข่งขันแทงต้ม 4.การแข่งขันเรือพาย 10-12 ฝีพาย 5.การแข่งขันชักเย่อเรือพาย 6.การแข่งขันเรือหางยาว 7.การแสดงมหรสพ ดนตรี จากคณะต่างๆ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา