อบจ.สงขลา สนับสนุนการจัดงานเทศกาลกินเจ นักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่พระ ฟื้นการท่องเที่ยวเมืองหาดใหญ่กลับมาคึกคักอีกครั้ง

    2022-10-01 18:35:44
    วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนกล่าวสนับสนุนการจัดงาน และกล่าวปล่อยขบวนแห่พระประจำปี “เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2565” พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมคณะ โดยมี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และนางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ หน้ามูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาวไทย เชื้อสายจีน ได้รักษาศีล งดเว้นการฆ่าสัตว์ ปฏิบัติธรรม ทั้งกาย วาจา ใจ ให้เกิดความเป็นสิริมงคล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ ให้กลับมาคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่สามารถกลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้ง หลังวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาด ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา