นายก อบจ.สงขลาลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

    2022-10-01 18:35:44
    1 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวภพพร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง ร่วมกับนายประยงค์ ธรรมโชติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงหนคร และนายจุติพล สมนวล ประธานกลุ่มจิตอาสาพระราชทานกลุ่มคนรักคลองสิงหนคร ลงสำรวจพื้นที่อำเภอสิงหนครเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ตามโครงการจัดทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา