สงขลา ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เตรียมสนับสนุนการดำเนินการของ ปภ. ให้มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือ หากเกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดสงขลา

    2022-10-03 14:36:02
    วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ เป็นประธานการประชุม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ การติดตามสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาของจังหวัด ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา