12 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ ณ บริเวณคลองนพต้นปลิง

    2018-01-12 04:41:25
    เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับกรมประมงจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่พันธุ์ปลากดเหลือง จำนวน 100,000 ตัว ณ บริเวณคลองนพต้นปลิง หมู่ที่ 3 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก อบต.ท่าหมอไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าหมอไทร และเจ้าหน้าที่จาก อบจ.สงขลาร่วมในพิธีเปิดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ