รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

    2022-10-19 14:50:42
    วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ให้เป็นหัวหน้าฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา