นายกอบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ให้เป็นหัวหน้าฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-10-19 15:02:25
    วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ นายสัญชาย ชาตรีทัพบาล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เทศบาลเมืองสตูล ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา