ปลูกต้นจิกทะเลในพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา

    2022-10-19 15:27:14
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำโดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับ และร่วมปลูกต้นจิกทะเลในพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สงขลา ร่วมกับ 5สโมสรไลออนส์ในจังหวัดสงขลา คือ สโมสรไลออนส์สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ฮาร์โมนี สะเดา และสะเดาไนซ์แองเจล ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 21 สโมสรไลออนส์จาก 6 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ทำกิจกรรมเนื่องในวันไลออนส์สากลบริการ 8-9 ตุลาคม โดยในวันที่ 9 ตค.65 โดย อบจ.สงขลา อนุเคราะห์ต้นจิกทะเล และอำนวยความสะดวกในการปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น 1ใน 5 กิจกรรมหลักของสโมสรไลออนส์สากล ทั้งนี้ มีสมาชิกสโมสรไลออนส์จาก 6 ประเทศจำนวนกว่า 130 คนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา