จังหวัดสงขลา พร้อมจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 21-30 ต.ค.65

    2022-10-19 15:34:32
    10 ตุลาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” : “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค พร้อมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ เพื่อลดอัตราการพิการ และเสียชีวิต สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของ 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง , ตลาดนัดสุขภาพ , ซุ้มสินค้า OTOP , ซุ้มตรวจสุขภาพ , ซุ้มนักวิทยาศาสตร์การกีฬา , ซุ้มสินค้า อุปกรณ์กีฬา ซุ้มของ Sponsor ฯลฯ และในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร , กิจกรรมวิ่ง 10 กิโลเมตร และกิจกรรมปั่นจักรยาน 32 กิโลเมตร โดยเริ่มเวลา 06.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนของจังหวัดสงขลา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,484 คน แบ่งเป็น วิ่ง 4 กิโลเมตร จำนวน 1,077 คน , วิ่ง 10 กิโมตร จำนวน 287 คน และปั่นจักรยาน 32 กิโลเมตร จำนวน 120 คน โดยกำหนดพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวัน และสถานที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่รอเสื้ออยู่ขณะนี้ทางส่วนกลางกำลังเร่งผลิต และจัดส่งมาให้จังหวัด สำหรับผู้ที่เลือกรับเสื้อด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับเสื้อได้ที่จุดบริการชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 จนถึง 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา Cr สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา