นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565 (อำเภอระโนด)

    2022-10-19 15:42:42
    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565 อ.ระโนด พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทะนงค์ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอระโนด โดยมีนายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด กล่าวรายงาน ณ เวทีกลางแจ้ง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด งานประเพณีลากพระ ถือได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอระโนด จนเลื่องลือกล่าวขาน ถึงอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดรอบนอก สร้างความภาคภูมิใจของชาวระโนด ซึ่งสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด ทางฝ่ายคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรือทรงพระทางบก และพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดเรือทรงพระทางน้ำ นับเป็นสิริมงคลพสกนิกรชาวอำเภอระโนดอย่างหาที่สุดมิได้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา