นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565 (อำเภอสทิงพระ)

    2022-10-19 15:45:13
    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565 อ.สทิงพระ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอสทิงพระ ณ สำนักสงฆ์ท่าสังข์ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา งานประเพณีลากพระ ถือได้ว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอสทิงพระ ซึ่งสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นประเพณีที่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่รอบเมืองในวันหลังวันออกพรรษา ถือเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยการอัญเชิญพระพุทธรูป ขึ้นประดิษฐานบนเรือพระแล้วชักลากไปในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญ มีการแห่เรือพระ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ เรือพระบก สำหรับแห่ทางบก และเรือพระน้ำ สำหรับแห่ทางน้ำ โดยเรือจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา