ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    2022-10-19 15:47:24
    วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในพิธีมีการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอัน หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันตร์ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ