ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี พ.ศ. 2565 (อำเภอสะบ้าย้อย)

    2022-10-19 15:50:15
    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายกระจ่าง สุวรรณรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย // กล่าวรายงาน ณ วัดสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา