อบจ.สงขลา ร่วมกับ อบต.ชิงโค ร่วมสืบสานงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565

    2022-10-19 15:51:47
    วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหาดเพชรลีลาศ หมู่ที่ 10 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานวันลากพระ ประจำปี 2565 โดยมี นายปกิต สังข์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค // กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอสิงหนคร นายอดุลย์ อินทสโร ปลัด อบต.ชิงโค คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดงานฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ในการจัดงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมประกวดเรือพระ กิจกรรมทางสงฆ์ พิธีการทางศาสนา การสมโภชเรือพระ พิธีห่มผ้าต้นไม้ใหญ่ ทำบุญตักบาตร การแสดงของวงกลองยาว การแสดงบนเวที และกิจกรรมการแข่งขันแทงต้ม ขูดมะพร้าว เป็นต้น ประเพณีลากพระของชาวใต้มีมาแต่โบราณ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอื่นๆสืบเนื่องหลายอย่าง เช่น การแข่งขันทำต้ม เป็นต้น นอกจากนั้นประเพณีชักพระยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำคุณงามความดี ก่อให้เกิดความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ นำความสุขสงบมาให้สังคม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา