อบจ.สงขลา รวมพลัง รวมใจ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    2022-10-19 15:59:49
    วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม // จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ณ บริเวณคลองเกาะว่าว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา