อบจ.สงขลา เตรียมรับมือช่วงฤดูมรสุม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ ต.บ่อตรุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม

    2022-10-19 16:04:53
    วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ เพื่อตรวจเยี่ยมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฯ โดยมีนายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ และคณะร่วมลงพื้นที่ฯ ณ พื้นที่ ม.2 และ ม.3 ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี ของจังหวัดสงขลา จะเป็นช่วงฤดูฝน และมีปริมาณฝนตกหนักยาวนาน เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากทางระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ อบจ.สงขลา จึงให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำในการเร่งระบายน้ำในช่วงที่ฝนตกหนัก และในแผนจัดการน้ำระยะยาว นายกไพเจน ได้ดำเนินการศึกษา และจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของแต่ท้องถิ่น ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ในการป้องกันน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคาบสมุทรสทิงพระมาตลอด อบจ.สงขลา เตรียมการรับมือ โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และสามารถแจ้งเหตุมาได้ที่ โทร.074-890971 ต่อ 217 โดยจัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร รถและเรือกู้ภัย เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือร้องขอความช่วยเหลือ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา