นายกไพเจน เปิดป้ายสมาคมกีฬาเปตอง และกองทุนจังหวัดสงขลา เพื่อพัฒนาวงการกีฬาเปตองของจังหวัดสงขลา ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ และระดับสากล

    2022-10-19 16:08:25
    วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมกีฬาเปตองและกองทุนจังหวัดสงขลา (Petanque Association and fund in Songkhla) โดยมี นางณัฐฐาพร ไชยโยธา ปลัดอำเภอนาทวี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ตัวแทนนายอำเภอนาทวี) // กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตที่ 1 อำเภอนาทวี นายพงษ์ แก้วทัศน์ นายกสมาคมเปตองและกองทุนจังหวัดสงขลา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนาทวี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกชมรมกีฬาเปตองในจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ // ร่วมในพิธีเปิดป้ายสมาคมฯ สมาคมกีฬาเปตอง และกองทุนจังหวัดสงขลา (Petanque Association and fund in Songkhla) ที่ตั้ง 320 หมู่ 4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา // วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่กีฬาเปตองให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตองให้เป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งเพื่อจัดหางบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริม และสนับสนุนพัฒนากีฬาเปตองของจังหวัดสงขลาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา