นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ อำเภอหาดใหญ่

    2022-10-19 16:12:24
    วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาซีด หลำเบ็นสะ สอบจ. เขต อำเภอหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา