อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนสายบ้านตกเขา - บ้านทุ่งมะขาม อำเภอรัตภูมิ

    2018-08-08 15:06:06
    4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี มอบหมายให้นายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัดอบจ.สงขลา และนายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถนนสายบ้านตกเขา - บ้านทุ่งมะขาม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา