อบจ. สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป

    2022-11-07 09:02:44
    วันนี้ (5 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตที่ 10 อำเภอหาดใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป โดย ยอดพุ่มกฐินของประธานองค์กฐิน และรองประธานองค์กฐิน รวมเป็นเงิน 258,976 บาท และยอดเงินบริจาคองค์กฐินรวมทั้งหมด 1,001,354 บาท ณ วัดเจริญราษฏร์ หมู่ที่5 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา