โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา

    2022-11-09 13:05:53
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายกัมพล บุญสนิท ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลพะวง // กล่าวรายงาน โครงการอบรมฯ จัดขึ้นโดย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเรื่องของการใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างถูกต้อง ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา