อบจ.สงขลาเตรียมความพร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2

    2022-11-09 15:31:28
    9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมสรุปความคืบหน้าโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) กับบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด นำโดย ผศ.ดร. อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ (ผู้จัดการโครงการ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องทัพพ์รดา ชั้น 2 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา