นายกอบจ.สงขลา ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ (รับโอน ) และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่

    2022-11-14 13:33:45
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ (รับโอน ) จำนวน 12 ราย และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่ จำนวน 28 ราย เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติราชการ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โครงการโดย : กองการเจ้าหน้าที่ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา