เสวนาความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565

    2022-11-15 13:21:43
    15 พฤศจิกายน 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสวนาความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2565 ณ ห้องลากูน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา