ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

    2022-11-16 15:23:36
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุม ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ (สรุปผลการปฏิบัติงาน / ความก้าวหน้า / ปัญหาและอุปสรรค) ในทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา