พิธีวางศิลาฤกษ์ การสร้างฐานพระพุทธรูปบนควนธง

    2022-11-16 15:28:02
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณเจดีย์ควนธง หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ การสร้างฐานพระพุทธรูปบนควนธง ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมี พระธรรมวชิรญาณ วิ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร // เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมยศ สิริพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ฯ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา