การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565

    2022-11-17 08:52:47
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในส่วนของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมี คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้แทนจาก รพ.สต.บ้านบ่อทราย ร่วมประชุม ภาพ : กัมพล เขียวแสงนิล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข