การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 / 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

    2022-11-18 13:46:30
    การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 / 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 และคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 / 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 และคณะกรรมการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญมีดังนี้ *เรื่องเพื่อทราบ - การเสนอความพร้อมของจังหวัดต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2565 (ค.ศ.2025) - รายชื่อผู้บริหารในการเดินทางเข้าร่วมเสนอตัวคัดเลือกเจ้าภาพซีเกมส์ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเสนอตัวเจ้าภาพฯ - ปฏิทินแผนงานการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกระดับภาค 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดเลือกตัวแทนในนามภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับประเทศ ณ จังหวัดนครสวรรค์ - การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 - สรุปการดำเนินการเสื้อสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) - เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ระยะที่ 2 *เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - รายละเอียดรูปเล่ม / VTR การเสนอคัดเลือกเจ้าภาพซีเกมส์ฯ - ร่างรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วม ความพร้อมของจังหวัดสงขลา ในการขอเสนอตัวเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 #สงขลาเมืองกีฬา Songkhla Sports City #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา