เลขานุการนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

    2022-11-18 13:48:41
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ส.อบจ.สงขลา เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกล่าวต้อนรับ นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ดร.ศุภรา ปางนิติคณากร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เนื่องจากการเรียนรู้จากทฤษฎีอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เท่าการได้ปฏิบัติจริง หรือ สัมผัสจากประสบการณ์จริง ดังนั้นการพัฒนาคนในชุมชนหรือการส่งเสริมอาชีพ ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการสร้างอาชีพของตนเองและพัฒนาชุมชนให้อยู่ในระดับ พออยู่ พอกิน ซึ่งโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 136 คน เดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา