นายก อบจ.สงขลา ส่งต่อความห่วงใย มอบเวชภัณฑ์ให้ รพ.สต.สังกัด อบจ.สงขลา

    2022-11-21 08:38:18
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้ส่งมอบให้เขตพื้นที่ในตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้แก่ รพ.สต.คูหา รพ.สต.ทัพหลวง และ รพ.สต.บ้านโหนด โดยมี ผอ.รพ.สต.และผู้แทน รพ.สต.ร่วมรับมอบ ภาพ : กัมพล เขียวแสงนิล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข