นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ รพสต. ตลิ่งชัน เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)

    2022-11-21 18:06:05
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเสรี เหล๊าะเหม ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อำเภอจะนะ นางสาวจตุพร จตุรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ รพสต. ตลิ่งชัน เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) และประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการให้บริการด้านสาธารณสุข ปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการประชาชน โดยมี นายอาหมัด ตระกูลกลกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพสต. ตลิ่งชัน และตัวแทน อสม. ให้การต้อนรับ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา