นายก อบจ.สงขลา สำรวจที่ดินเพื่อประสานงาน สร้างความเข้าใจขอใช้ที่ดินบริเวณวัดอรุนดาราม (วัดเสือเมืองบน) ทำสาธารณะประโยชน์

    2022-11-22 09:07:41
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สอบจ.เขตอำเภอสทิงพระ ลงพื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา บริเวณข้างวัดอรุนดาราม (วัดเสือเมืองบน) เพื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นของวัดและอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการวัด นายก อบจ.สงขลา มีความตั้งใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค จึงได้ประสานขอความร่วมมือ ขอที่ดินให้การประปาส่วนภูมิภาคเช่าเพื่อสร้างสถานีแรงดันน้ำ กระจายน้ำประปาให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งคาบสมุทรสทิงพระ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา