อบจ.สงขลา ต่อยอด โครงการฟาร์มทะเล สู่การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา

    2022-11-22 15:19:00
    อบจ.สงขลา ต่อยอด โครงการฟาร์มทะเล สู่การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ให้ความรู้กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน หวังให้ทะเลสาบเกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา (กลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเล และทะเลสาบสงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้านฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่างกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพทางด้านประมง การเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ปัญหาขยะทะเล ปัญหาน้ำเสียและมลพิษไหลลงสู่ท้องทะเลมากขึ้น ทำให้ทรัพยากรทางทะเลถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง อบจ.สงขลา ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สงขลา และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา โดยมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความใกล้ชิด และมีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ชีวิต และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา