อบจ.สงขลา สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE แข่งขันในระดับภาคใต้ หวังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

    2022-11-22 15:25:34
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเข้าร่วมแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมีนางสาวศมนฬธรรศ แสงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการเข้าร่วมแข่งขันฯ พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กติกาการแข่งขัน เพื่อการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อบจ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP SEASON 2 (COVID FREE SETTING) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปสู่การแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป ซึ่งต่อมากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า จังหวัดภูเก็ต โดยมีทีมที่ผ่านการประกวดเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคใต้ จำนวน 6 ทีม แบ่งเป็น 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 167 คน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา