อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจ ถนนสายมาบบัว-ทุ่งสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2022-11-23 08:54:49
    อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจ ถนนสายมาบบัว-ทุ่งสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาซึ่งมีสภาพชำรุดจากการใช้งาน ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เตรียมจัดงบประมาณ ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนของเดิมที่เป็นแอสฟัลท์ วันที่21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน นายเนติศักดิ์ มิ่งยศอนันต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่บริเวณถนนสายปากบาง-ระโนด ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อสำรวจถนนที่ชำรุดเนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมมีฝนตกหนัก ทำให้ผิวถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไป-มา นายกไพเจน เตรียมงบประมาณ จากเงินสะสมของ อบจ.สงขลา เพื่อมาก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทนของเดิมที่เป็นแอสฟัลท์ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของถนน และสามารถลดอุบัติเหตุของผู้ที่สัญจรบนถนนเส้นดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา