อบจ.สงขลา ลงนาม MOU กับสมาคมกู้ภัยอินทนิล โรงพยาบาลระโนด

    2022-11-23 13:35:30
    อบจ.สงขลา ลงนาม MOU กับสมาคมกู้ภัยอินทนิล โรงพยาบาลระโนด พร้อมส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะร่วมกับสมาคมกู้ภัยอินทนิล โรงพยาบาลระโนด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นพยาน เรื่องการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข (ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน)และพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับสมาคม โดยมี นายประเสริฐ สุขจันทร์ นายกสมาคมกู้ภัยอินทนิล โรงพยาบาลระโนด เป็นผู้รับมอบ เพื่อได้นำรถพยาบาลฉุกเฉิน ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และจัดส่งไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา