พิธีปิดโครงการฝึกงานมาตรา 35 ประจำปีงบประมาณ 2565

    2022-11-23 15:46:09
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกงานมาตรา 35 ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด และดำเนินการฝึกอบรมโดย สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ณ ศูนย์ฝึกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกอบรม สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เป็นองค์การของคนพิการ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการ ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม การศึกษา การแพทย์ และด้านอาชีพ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา