การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครั้งที่ 2/2565

    2022-11-23 15:52:52
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. แผนผังในการจัดงาน 2. การจัดระบบเวที 3. การจัดและตกแต่งสถานที่ 4. การจัดหาการแสดงดนตรี พร้อมพิธีกรดำเนินรายการ 5. การประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมฯ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565- 2 มกราคม 2566 และจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา