อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และที่พักพิง เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ที่ประสบเหตุอุทกภัยโดยเร่งด่วน

    2022-12-20 07:26:53
    วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ตลาดโคกไร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ,นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพรชัย พาณิชกรณ์ ส.อบจ.สงขลา เขต 4 อ.เมืองสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตลาดโคกไร่ อบจ.สงขลา เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา เร่งปรับพื้นที่บริเวณตลาดโคกไร่ อบจ.สงขลา จัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและที่พักพิงชั่วคราว ให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัย อันเนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2565 โดย อบจ.สงขลา ได้จัดสรรข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ประสบภัยโดยเร่งด่วน และนายพรชัย พาณิชกรณ์ ส.อบจ.สงขลา เขต 4 อ.เมืองสงขลา ได้สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 30 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยได้รับประทาน ภาพ // ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา