นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะในโอกาสที่เดินทางมาพบเพื่อหารือ เตรียมการโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย - จีน

    2018-08-08 15:20:06
    7 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและเลี้ยงรับรอง อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านฑูตธีรกุล นิยม ร.ศ.ชูวิทย์ สุจฉายา รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ Prof.Xu Maoyan (ซู เหมา หยวน) อาจารย์มหาวิทยาลัยซิงหัวและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ในโอกาสที่เดินทางมาพบเพื่อหารือ เตรียมการโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทย - จีน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายผังเมืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีคนรักเมืองสงขลา ร่วมต้อนรับ และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องประชุม บ้านพักเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา