อบจ.สงขลา รวมพลัง รวมใจ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

    2022-12-22 16:41:36
    วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณพื้นที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมปล่อยปลา/ปล่อยสัตว์ โดยให้ซื้อปลา/สัตว์ที่จะทำการปล่อย จากท้องตลาด หรือแหล่งจําหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก โดยมีพันธุ์ปลาที่ปล่อยทั้งสิ้น ได้แก่ ปลาดุก จำนวน 196 ตัว ปลาหมอ จำนวน 102 ตัว และปลาทับทิม จำนวน 16 ตัว รวมทั้งสิ้น 311 ตัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิเช่น ปรับสภาพพื้นที่ เก็บกวาดขยะ มูลฝอย ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมใจไทยทั้งชาติ ในการแสดงความจงรักภักดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน #เราทำความดีด้วยหัวใจ #ด้วยมือด้วยใจด้วยกัน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา