นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568

    2022-12-27 08:42:28
    วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบด้วย 1.พลเรือเอก อธินาถ ปะจายะกฤตย์ หัวหน้าสำนักงานสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. นายอัครพร พึ่งพร หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 3. นายเลอสันต์ เสาหล่อน พนักงานส่งเสริมกีฬา 5 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งนำเสนอความพร้อมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ในแต่ละสนามการแข่งขันฯ และในเวลา 13:30 น. นายก อบจ.สงขลา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพฯ เพื่อสำรวจความพร้อมด้านต่างๆในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ชายหาดชลาทัศน์ และหาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของการบริหารส่วนจังหวัดสงขลา