รองนายกปรินดา เปิดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน อบต.สะกอม

    2022-12-29 14:36:46
    รองนายกปรินดา เปิดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน อบต.สะกอม เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ หวังช่วยลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ พ.ศ.2566 (จุดบริการประชาชน) ณ จุดบริการหน้าศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จะเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล จุดบริการประชาชน จึงมีความสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ โดยให้บริการเป็นจุดพักรถจากความเหนื่อยล้า และจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ เป็นจุดรับแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือได้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงชลา