พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับภาคใต้

    2023-01-12 14:35:23
    วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติฯ ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา “กศน.เกมส์ 2566” ระดับภาคใต้ โดยมีนายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. กล่าวรายงาน และนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา กศน.มีนโยบายด้านการศึกษา ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา ครู บุคลกรทางการศึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น การแข่งขันในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ตัวแทนนักกีฬา กรรมการตัดสิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 2,500 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจาก อบจ.สงขลา คณะกรรมการตัดสินจาก สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่พยาบาล จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วงโยธวาฑิตจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนแจ้งวิทยา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา